Privacybeleid reseller

[fc_reseller:organization], statutair gevestigd te ([fc_reseller:postal_code]) [fc_reseller:locality] aan de [fc_reseller:address_line1], met mailadres: [fc_reseller:internal_email_address], ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer [fc_reseller:chamber_of_commerce] hierna te noemen: ‘[fc_reseller:organization]’;

En

FitChef B.V., statutair gevestigd te (4814DB) Breda aan de Smederijstraat 2, met mailadres: [email protected], ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76435008, tevens handelend onder de naam ‘weekschema.nl’, hierna te noemen: ‘weekschema.nl’; hierna gezamenlijk te noemen: ‘partijen’.

1. Privacybeleid

Partijen hechten waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

2. Verwerken en gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de dienstverlening van [fc_reseller:organization]. Bij de uitvoering van deze dienstverlening werkt [fc_reseller:organization] nauw samen met weekschema.nl. U hebt in het kader van de dienstverlening gegevens verstrekt aan [fc_reseller:organization] en/of weekschema.nl. Wij verwerken deze persoonsgegevens ter uitvoering van de dienstverlening en het informeren over wijzigingen van de diensten en producten. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de AVG. Dit betekent dat wij onder meer ons doeleinde voor de verwerking van de persoonsgegevens goed vastleggen, zo min mogelijk gegevens opslaan, de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen en uw rechten respecteren.

De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Partijen kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Partijen raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via [email protected], dan zal deze informatie zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Op basis van uw persoonsgegevens maken wij eetschema’s op maat voor u. Om deze dienst te kunnen verlenen, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij vragen daarbij onder andere om de volgende gegevens.

 

 • Naam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Lengte
 • Gewicht
 • Sportactiviteit
 • Dieetvoorkeuren
 • Allergieën
 • Doelstelling

U krijgt de opgestelde eetschema’s via [fc_reseller:organization] via een voor [fc_reseller:organization] ingerichte omgeving op weekschema.nl of via de website en/of app van [fc_reseller:organization]. Dit betekent dat weekschema.nl uw schema’s deelt met [fc_reseller:organization].

Op basis van de informatie die u aanlevert, worden uw eetschema’s gemaakt. Dat betekent dat weekschema.nl in de zin van de AVG verwerkingsverantwoordelijke is. [fc_reseller:organization] is ook verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG omdat deze partij als zijnde uw contractspartij verantwoordelijk is voor de overige diensten die hij of zij aan u levert. [fc_reseller:organization] en/of weekschema.nl verwerken uw persoonsgegevens (waaronder uw naam en mailadres) mede voor commerciële doeleinden, zoals marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten. Weekschema.nl deelt deze persoonsgegevens in dat kader met [fc_reseller:organization]. Marketing- en verkoopactiviteiten door of namens [fc_reseller:organization] en/of weekschema.nl zullen plaatsvinden zowel na totstandkoming van de overeenkomst, alsook nadat u het aanmeldproces gedeeltelijk heeft doorlopen en er (nog) geen overeenkomst tot het leveren van een dienst (eetschema’s op maat) tot stand is gekomen. Verder zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam, en maken wij gebruik van bepaalde tools. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser je onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van weekschema.nl. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening, marketingactiviteiten en websitebeleving te verbeteren.

Partijen maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van de browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij gebruiken daarnaast een analysetool die het online gedrag van onze websitebezoekers weergeeft. Op dit moment gebruiken wij de tool van het bedrijf Hotjar. Via onze website worden ook cookies geplaatst van Hotjar, als onderdeel van de analysetool. Ook voor Hotjar geldt dat zij deze informatie aan derden kunnen verschaffen, indien zij daartoe wettelijk worden verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Hotjar verwerken. Ook hierop hebben wij geen invloed.

3. Doorgifte aan derden

Klantenlijsten worden niet verkocht of verhuurd aan derden. Wel kunnen wij persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken
 • Dat nodig is om de dienstverlening aan u te kunnen leveren
 • U hier toestemming voor geeft
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 

 • IT-leveranciers en -dienstverleners, waaronder ook e-mailmarketingdienstverleners en aanbieders van CRM-systemen.
 • Hosting Partij
 • Cookie dienstverleners

Op het moment dat één van de partijen haar onderneming verkoopt, worden ook uw persoonsgegevens overgedragen aan de kopende partij, dit in het kader van de voortzetting van de onderneming.

Partijen zullen uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

 

 • te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;
 • om de rechten of eigendom van weekschema.nl te beschermen en verdedigen; en
 • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van één van de partijen, of het publiek te beschermen.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Partijen zullen persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De maximale bewaartermijn bedraagt 7 jaar.

5. Veiligheid van persoonsgegevens

Partijen zorgen voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw persoonsgegevens. Partijen bewaren de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

6. Rechten

Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de EER. Ook (sub)verwerkers die wij inschakelen, verwerken uw persoonsgegevens binnen de EER. U heeft de volgend rechten:

 

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd intrekken;
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, vragen wij u om uzelf te identificeren, zodat we zeker weten dat we u de juiste informatie kunnen verstrekken. Wij zullen binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Wanneer het verzoek erg complex is, kunnen we deze termijn met twee maanden verlengen. Dat laten we u in de eerste maand weten.

7. Wijziging van privacybeleid

Wanneer onze diensten wijzigen, passen we deze privacyverklaring ook aan.

8. Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

Op grond van de AVG heeft u bovendien de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.