Privacybeleid

Het platform www.fitchef.nl & FitChef App (hierna te noemen: het “Platform”) wordt je aangeboden door fitchef.nl (hierna te noemen: “FitChef”). Op de toegang en het gebruik van het Platform zijn te allen tijde de Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing.

FitChef hecht waarde aan het beschermen van jouw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

1.1 Verwerken van persoonsgegevens

FitChef verwerkt persoonsgegevens omdat jij gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van onze dienstverlening en het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de AVG. Dit betekent dat wij onder meer ons doeleinde voor de verwerking van de persoonsgegevens goed vastleggen, zo min mogelijk gegevens opslaan, de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen en uw rechten respecteren.

Op basis van uw persoonsgegevens maken wij eetschema’s op maat voor u. Om deze dienst te kunnen verlenen vragen wij daarbij onder andere om de volgende gegevens.

 • Naam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Lengte
 • Gewicht
 • Sportactiviteit
 • Dieetvoorkeuren
 • Allergieën
 • Doelstelling

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze medewerkers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van jouw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan in deze Privacy Statement vermeld.

FitChef verwerkt uw persoonsgegevens (waaronder uw naam en mailadres) mede voor commerciële doeleinden, zoals marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten. Marketing- en verkoopactiviteiten zullen plaatsvinden zowel na totstandkoming van de overeenkomst, alsook nadat u het aanmeldproces gedeeltelijk heeft doorlopen en er (nog) geen overeenkomst tot het leveren van een dienst (eetschema’s op maat) tot stand is gekomen.

Indien je jezelf wilt registreren, dan vragen wij je naar jouw naam, e-mailadres en enkele aanvullende gegevens. Je hebt het recht om de informatie die wij van je hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. FitChef zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. FitChef kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. FitChef raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via [email protected], dan zal deze informatie zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Verder zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam, en maken wij gebruik van bepaalde tools. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser je onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van FitChef. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening, marketingactiviteiten en websitebeleving te verbeteren.

FitChef maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van de browser. Je kunt per browser ook instellen dat je volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij gebruiken daarnaast een analysetool die het online gedrag van onze websitebezoekers weergeeft. Op dit moment gebruiken wij de tool van het bedrijf Hotjar. Via onze website worden ook cookies geplaatst van Hotjar, als onderdeel van de analysetool. Ook voor Hotjar geldt dat zij deze informatie aan derden kunnen verschaffen, indien zij daartoe wettelijk worden verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Hotjar verwerken. Ook hierop hebben wij geen invloed.

Daarnaast maken wij gebruik van analysetools van het Amerikaanse bedrijf Facebook, onder andere om de effectiviteit van onze advertenties te meten en inzicht te krijgen in gedrag van bezoekers van onze website. Via onze website worden ook cookies geplaatst van Facebook. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen, indien zij daartoe wettelijke worden verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Facebook verwerken. Ook hierop hebben wij geen invloed.

1.2 Gebruik van persoonsgegevens

FitChef verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om de FitChef website te beheren en om de door jou gevraagde services, producten en diensten te leveren. FitChef gebruikt ook jouw persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van services die beschikbaar zijn vanaf FitChef. FitChef kan ook contact met je opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken. Jouw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

1.3 Doorgifte aan derden

FitChef verkoopt, noch verhuurd noch leaset klantenlijsten aan derden.

FitChef levert haar producten in samenwerking met een (vaste) leverancier. FitChef zal jouw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en bezorgadres) delen met haar leverancier indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Als er vanuit een zakelijk account een bestelling wordt geplaatst, ontvangt onze leverancier ook jouw bedrijfsnaam, vestigingsadres en kvk-nummer. Ook de bezorgpartner van onze leverancier krijgt deze gegevens, om te zorgen dat jouw bestelling goed kan worden afgeleverd.

Op het moment dat FitChef haar onderneming verkoopt, worden ook jouw persoonsgegevens (mailadressenbestand en overige gegevens) overgedragen aan de kopende partij, dit in het kader van de voortzetting van de onderneming.

FitChef zal jouw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

 • te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;
 • om de rechten of eigendom van FitChef te beschermen en verdedigen; en
 • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van FitChef, of het publiek te beschermen.

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners, waaronder ook e-mailmarketingdienstverleners en aanbieders van CRM-systemen.
 • Hosting Partij
 • Cookie dienstverleners

1.4 Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. FitChef zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De maximale bewaartermijn bedraagt 7 jaar.

1.5 Veiligheid van persoonsgegevens

FitChef zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw persoonsgegevens. FitChef bewaart de persoonsgegevens die je aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

1.6 Rechten

Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de EER. Ook (sub)verwerkers die wij inschakelen, verwerken uw persoonsgegevens binnen de EER. U heeft de volgend rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd intrekken;
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, vragen wij u om uzelf te identificeren, zodat we zeker weten dat we u de juiste informatie kunnen verstrekken. Wij zullen binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Wanneer het verzoek erg complex is, kunnen we deze termijn met twee maanden verlengen. Dat laten we u in de eerste maand weten.

1.7 Wijziging van de Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. FitChef zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. FitChef raadt je aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe FitChef jouw informatie beschermt.

1.8 Contact informatie

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen via [email protected]. Op grond van de AVG heeft u bovendien de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.