Privacybeleid (OUD)

Weekschema.nl, statutair gevestigd te (4819 BC) Breda aan de Cimburgalaan 2, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 76435008, hierna te noemen: ‘Weekschema.nl'.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de AVG. Dit betekent dat wij onder meer ons doeleinde voor de verwerking van de persoonsgegevens goed vastleggen, zo min mogelijk gegevens opslaan, de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen en uw rechten respecteren.

Op basis van uw persoonsgegevens maken wij eetschema’s op maat voor u. Om deze dienst te kunnen verlenen, hebben wij uw gegevens nodig. Wij vragen wij om de volgende gegevens.

 • Naam
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Lengte
 • Gewicht
 • Sportactiviteit
 • Dieetvoorkeuren
 • Doelstelling

U krijgt de door ons opgestelde eetschema’s via uw coach. Dit betekent dat wij uw schema’s delen met de coach. Op basis van de informatie die de coach ons aanlevert, maken wij uw eetschema’s. Dat betekent dat wij in de zin van de AVG verwerking verantwoordelijke zijn. Uw coach is dat ook omdat uw coach verantwoordelijk is voor de overige diensten die hij of zij aan u levert.

Daarnaast kan het zijn dat wij persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken
 • Dat nodig is om de dienstverlening aan u te kunnen leveren
 • U hier toestemming voor geeft
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hosting Partij
 • Cookie dienstverleners

Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de EER. Ook (sub)verwerkers die wij inschakelen, verwerken uw persoonsgegevens binnen de EER. U heeft de volgend rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd intrekken;
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, vragen wij u om uzelf te identificeren, zodat we zeker weten dat we u de juiste informatie kunnen verstrekken. Wij zullen binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Wanneer het verzoek erg complex is, kunnen we deze termijn met twee maanden verlengen. Dat laten we u in de eerste maand weten.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wanneer onze diensten wijzigen, passen we deze privacyverklaring ook aan. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. Op grond van de AVG heeft u bovendien de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.